مشاور وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با ایلنا:

برخلاف پیش‌بینی‌ها مذاکرات ایران و گروه 1+5 به نتیجه رسید

سیاست خارجی

ظاهرا رئیس جمهور آمریکا مایل به حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای ایران است و گرنه آمریکا همانند سال 82 در مذاکرات کارشکنی می‌کرد،اما اینک آمریکا پیش‌قراول و پیشرو در مذاکرات است و نمی‌خواهد مذاکرات به نتیجه نرسد.

مشاور وزیر امورخارجه تاکید کرد: برخلاف پیش‌بینی‌ها مذاکرات اخیر ایران و گروه 1+5 به نتیجه رسید و توانستیم با وجود پیچیدگی‌ها و دشواری‌های کار، در رسیدن به چارچوب و قالب مذاکرات به نتیجه برسیم.

سید علی خرم در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات ایران و گروه 1+5 در ژنو4 گفت: وقتی ما به سابقه مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 پس از آغاز به کار دولت جدید نگاهی بکنیم، شاهد هستیم که فقط یک بار این مذاکرات بدون نتیجه به پایان رسید و آن زمانی بود که آقای فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در مذاکرات کارشکنی کرد و به غیر از آن، مابقی مذاکرات سازنده بودند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شد با توجه به برخی اظهارات و نشانه‌ها این دور از مذاکرات به نتیجه نرسد، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها این مذاکرات نیز به نتیجه رسید و توانستیم با وجود پیچیدگی‌ها و دشواری‌های کار، در رسیدن به چارچوب و قالب مذاکرات به نتیجه برسیم.

سفیر اسبق ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد با بیان اینکه این مذاکرات نشان داد، هم طرف ایرانی و هم گروه 1+5 همکاری و انعطاف از خویش نشان دادند، خاطرنشان کرد: ظاهرا رئیس جمهور آمریکا مایل به حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای ایران است و گرنه آمریکا همانند سال 82 در مذاکرات کارشکنی می‌کرد،اما اینک آمریکا پیش‌قراول و پیشرو در مذاکرات است و نمی‌خواهد مذاکرات به نتیجه نرسد.

کد N136375