بان کی مون :

هیچ جایگزینی برای ژنو 2 وجود ندارد

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد هیچ جایگزینی برای کنفرانس بین المللی ژنو 2 درباره سوریه وجود ندارد و این کنفرانس باید ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، بان کی مون بر ضرورت ادامه مذاکرات در ژنو با وجودی که دور اول و دوم این کنفرانس با پیشرفت خوبی روبرو نبود، تاکید کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد هیچ راهی دیگری جز ادامه کنفرانس ژنو 2 وجود ندارد.

اخضرالابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه شنبه گذشته با اعلام پایان دور دوم مذاکرات ژنو، زمان دور جدید این مذاکرات را مشخص نکرد.

بان کی مون هم پیشتر از تصمیم الابراهیمی برای سفر به نیویورک به منظور ارائه گزارشی درباره نتایج دو دور مذاکرات ژنو 2 خبر داده بود.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت همچنان به تماس خود با الابراهیمی ادامه می دهد.

ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و رئیس هیئت رسمی سوریه در کنفرانس ژنو 2 تاکید کرده بود دور دوم کنفرانس شکست نخورد و به لطف هوشیاری هیئت رسمی مذاکره کننده سوری، نقطه بسیار مهمی را محقق کرد که مبارزه با خشونت و تروریسم در دستورکار مذاکرات بود.