دستور کار جلسات علنی هفته آینده مجلس/ بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد اصلاح ایرادات لایحه ‌بودجه سال‌ 93

مجلس

گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درمورد لایحه ‌بودجه سال‌ 1393 کل‌کشور و گزارش کمیسیون اصل نود درمورد وضعیت خودروهای وارداتی، مهمترین دستور کارهای مجلس در هفته آینده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده نشست علنی دارد.

دستورکار هفته آینده صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه ‌بودجه سال‌ 1393 کل‌کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 6/12/1391 به تصویب رسیده است)

- گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد «وضعیت خودروهای وارداتی»

- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح استفساریه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 5/9/1392 به تصویب رسیده است)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح نظام رتبه‌بندی معلمان (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

- گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن

- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون‌ مذکور ‌مصوب 1371

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد: لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر

- گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمورد لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است)

- گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1) ، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی

- گزارش کمیسیون عمران درمورد رد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده و در اجرای ماده 147 آئین‌نامه داخلی به‌تقاضای شورای مذکور در دستورقرار گرفت)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی

- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به جای عضو مستعفی (احمد توکلی)

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی درمورد «میزان تحقق اهداف سیاستهای کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» در اجرای مواد (44) و (49) آئین‌نامه داخلی مجلس