خزاعی در شورای امنیت سازمان ملل:

اقدامات تروریستی اخیر زنگ خطری جدی برای ثبات و امنیت منطقه و جهان است

سیاست خارجی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در شورای امنیت این سازمان اقدام تروریستی و بمب گذاری در بیروت را بشدت محکوم کرد و آن را از جمله اقدامات سلسله وار تروریستی اخیر در هدف قرار دادن جان و مال افراد بیگناه دانست که با نیت اختلاف و تفرقه انگیزی میان مردم مسلمان منطقه صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در سخنرانی خود در شورای امنیت این سازمان در ابتدا اقدام تروریستی و بمب گذاری در بیروت را بشدت محکوم نمود و آن را از جمله اقدامات سلسله وار تروریستی اخیر در هدف قرار دادن جان و مال افراد بیگناه دانست که با نیت اختلاف و تفرقه انگیزی میان مردم مسلمان منطقه صورت می گیرد.

سفیر کشورمان ضمن ابراز تسلیت دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران به دولت لبنان و بازماندگان قربانیان این اقدام شوم در لبنان بویژه با قصد ضربه زدن به فضای مثبتی که امروزه بواسطه تشکیل دولت فراجناحی در اینکشور بوجود آمده ، از جامعه جهانی و مشخصا شورای امنیت سازمان ملل خواست نسبت اقدام عملی علیه موج جدید خشونت و افراطی گری از هیچ کوششی فروگذار ننماید.

سفیر و نماینده دائم کشورمان در ادامه اظهار داشت :" امروز بسیاری از نمایندگان حاضر در جلسه در کمال تعجب شنیدند که نماینده رژیم اسرائیل دولت جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. آنچه مایه شگفتی است شنیدن این اتهامات از زبان نماینده رژیمی است که بطور گسترده حقوق ساکنین سرزمین فلسطین را پایمال می کند. از سوی دیگر غیر انسانی بودن سیاستهای بکار گرفته شده از سوی رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان به اندازه ای است  که چیزی جز عبارت حکومت آپارتاید نمی تواند در توصیف آن بکار برد. آنها این رویه تبعیض نژادی و آپارتاید را در حال حاضر علیه اعراب ساکن سرزمین های اشغالی و در داخل محدوده این رژیم بکار می برند.

وی افزود: فلسطینیان ساکن آن مناطق با محدودیتهای بیشماری از جمله ممانعت از سکونت در مناطقی خاص تحت عنوان شهرکهای یهودی نشین، کنترل هویتی و ایست و بازرسی ، محدودیت تردد توسط دیوارهای حائل و ممانعت از حق دسترسی به بهداشت و همچنین حضور در سرزمین آباء و اجدادی خود  روبرو هستند. در همین ارتباط طی سالهای متمادی گذشته نزدیک به دو میلیون نفر از ساکنان نوار غزه تحت شدیدترین محاصره ها قرار داشته که بواسطه آن حتی حق دسترسی به مایحتاج اولیه از آنها سلب شده و به میزان کمتری این محدودیت علیه ساکنان کرانه باختری نیز از سوی این رژیم اعمال شده است. کلیه این اقدامات غیرقانونی نشات گرفته از نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت بعنوان حق اولیه فلسطینیان از سوی این رژیم است.

خزاعی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ضمن پراهمیت خواندن موضوع حاکمیت قانون ، فرایند حفظ صلح را از جمله دستاوردهای شاخص سازمان ملل در مدیریت بحران و پاسداری از صلح و ثبات وکمک به حصول توسعه سیاسی و اقتصادی پایدار دانست و تاکید کرد: در حال حاضر 19 نمایندگی میدانی سازمان ملل با سازوکارهای مرتبط با حاکمیت قانون در نقاط مختلف جهان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است ایجاد اختیارات در خصوص فعالیت های مرتبط با حاکمیت قانون در جوامع خارج شده از بحران  می بایست همسو با اصول و اهداف منشور ملل متحد و مفاد حقوق بین الملل از جمله تمامیت ارضی، احترام به اصل برابری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها صورت گیرد. خزاعی اظهار داشت کشورهای خارج شده از بحران همزمان با شروع پروسه دشوار بازسازی داخلی و ایجاد بهبود موثر در وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود انتظار مشارکت در این فرایند را داشته و افزون بر آن، ظرفیت سازی ملی و تقویت دانش و مهارت ملی در زمینه حاکمیت قانون مستلزم رعایت انتظار مشارکت ملی در سطح کشورها است که باید بصورت نمادی از واقعیت و نه یک امر انتزاعی در این کشور ها به ظهور برسد.

سفیر کشورمان در پایان با اشاره به اعمال صورت گرفته توسط برخی کارکنان سازمان ملل در عملیات حفظ صلح گفت ، ارتقا حاکمیت قانون نیازمند اتخاذ رویه ای است که بر اساس آن افراد وابسته به این سازمان در برابر هرگونه عمل مجرمانه پاسخگو باشند. وی ضمن اشاره به پیشرفتهای مطلوبی که در زمینه لغو مصونیت در قبال ارتکاب اعمال مجرمانه حاصل شده است  اظهار داشت: اتخاذ تدابیر سختگیرانه در این زمینه اعتبار ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل را ارتقا خواهد بخشید.