رییس جمهوری اوکراین:

در اوکراین انتخابات پیش از موعد برگزار می شود

انتخابات

ایرنا- تهران- ˈدونالد تاسکˈ نخست وزیر لهستان اعلام کرد وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در دیدار با رییس جمهوری اوکراین موفق شدند وی را برای برگزاری انتخابات پیش از موعد در این کشور متقاعد کنند.

بنابراین گزارش ˈویکتور یانوکویچˈ رییس جمهوری اوکراین در دیدار با وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا گفت آماده است تا انتخابات پیش ازموعد ریاست جمهوری و همچنین انتخابات پارلمانی را در سال جاری میلادی در این کشور برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، نخست وزیر لهستان همچنین افزود که ˈیانوکویچˈ تصریح کرده آماده است ظرف 10 روز آینده یک دولت وحدت ملی تشکیل داده و تا تابستان آینده نیز قانون اساسی را تغییر دهد.

این در حالی است که ˈویتالی کلیتشکوˈ یکی از رهبران مخالفان نیز در واکنش به این مواضع اعلام کرد تا کنون هیچ توافقی برای حل بحران اوکراین حاصل نشده است.

پس از اوج گیری بحران اوکراین وزیران امور خارجه آلمان ، فرانسه و لهستان به منظور گفتگو با ˈیانوکویچˈ رییس جمهوری اوکراین و رهبران مخالفان به کیف سفر کردند.

ˈدونالد تاسکˈ نخست وزیر لهستان همچنین هشدار داد چنانچه توافقی برای حل بحران اوکراین صورت نگیرد این کشور بزودی درگیر یک جنگ داخلی تمام عیار خواهد شد.

لهستان که یکی از طرفداران پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا محسوب می شود از شرایط بوجود آمده درمرزهای خود بشدت نگران است.

اروپام 1583 **1575
کد N135891