خبرنگار الجزیره در مصر محاکمه شد

خبرنگار,خبرگزاری فرانسه

تهران - ایرنا - دادگاه قاهره روز پنجشنبه محاکمه خبرنگار الجزایره در مصر را که متهم به انتشار اخبار کذب و نیز حمایت از اسلامگرایان است، آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، «پیتر گرست» خبرنگار استرالیایی در سالن دادگاه به تمامی خبرنگاران گفت: ما خودمان هم می دانیم که کار خلافی انجام نداده ایم و مطمئن هستم که دستگاه قضایی همه مارا آزاد خواهد کرد.

دستگاه قضایی 20 خبرنگاری که برای الجزیره از جمله پیترگرست استرالیایی را متهم به انتشار اخبار کذب کرده است که در این میان 8 خبرنگار بازداشت شده اند.

دادگاه قاهره این خبرنگاران را متهم کرده است که تصاویر را مونتاژ می کنند تا از جنبش اخوان المسلمین حمایت شود.

مترجمام**1502 ** 1597
کد N135656