محاکمه سه خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در مصر آغاز شد

سیاسی

خبرنگاران الجزیره با لباس سفید محکومان و در قفس متهمان در دادگاه حاضر شدند.

دادگاهی در مصر محاکمه ۳ خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به اتهام کمک به «اخوان المسلمین» آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این دادگاه محاکمه سه خبرنگار الجزیره را به اتهام کمک به جماعت اخوان المسلمین را که دولت موقت مصر آن را جماعتی تروریستی اعلام کرده بود، آغاز کرد.

یک شاهد عینی گفت که خبرنگاران الجزیره با لباس سفید محکومان و در قفس متهمان در دادگاه حاضر شدند.

در همین حال، شش خبرنگار دیگر شبکه تلویزیونی الجزیره نیز به طور غیابی محاکمه می‌شوند.

کد N135515