در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 93 رسیدگی می‌شود

مجلس

بحث و تبادل‌نظر پیرامون نحوه رسیدگی به لوایح بودجه سنواتی در كمیسیون تخصصی و كمیسیون تلفیق از مواردی است که روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته آنده توسط کمیسیون برنامه و بودجه دنبال می‌شود.

کمیسیون برنامه و بودجه ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال1393 كل كشور را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز یكشنبه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال1393 كل كشور رسیدگی می‌کنند.

همچنین بحث و تبادل‌نظر پیرامون نحوه رسیدگی به لوایح بودجه سنواتی در كمیسیون تخصصی و كمیسیون تلفیق از مواردی است که روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته آنده توسط کمیسیون برنامه و بودجه دنبال می‌شود.

کد N134918