حضور رئیس جدید دانشگاه پیام‌نور در کمیسیون آموزش

مجلس

روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ادامه بررسی طرح تأمین نیروی انسانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای كشور و آموزشكده‌های زیرمجموعه را در دستور کار خود خواهند داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه پیام‌نور در هفته آینده هر یک به شکل جداگانه جهت معارفه و ارائه گزارشی از چشم‌انداز برنامه‌های آتی سازمان متبوعشان در کمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر می شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا روز یكشنبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ضمن دعوت از معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش‌آموزی جهت ارائه گزارش عملكرد و بررسی چشم‌انداز برنامه‌های آتی آن معاونت، به ادامه بررسی طرح نظام جامع آموزش و تربیت‌ فنی و حرفه‌ای و مهارتی می پردازد.

همچنین روز دوشنبه جلسه كارگروههای آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشكی این کمیسیون برگزار می شود.

روز سه‌شنبه نیز اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ادامه بررسی طرح تأمین نیروی انسانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای كشور و آموزشكده‌های زیرمجموعه را در دستور کار خود خواهند داشت.

علاوه بر این معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه پیام‌نور در هفته آینده هر یک به شکل جداگانه جهت معارفه و ارائه گزارشی از چشم‌انداز برنامه‌های آتی سازمان متبوعشان در کمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر می شوند.

کد N134667