یکشنبه در کمیسیون انرژی انجام می‌شود؛

بررسی نحوه برخورد با استفاده‌كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

مجلس

بررسی طرح یك‌فوریتی اصلاح ماده(45) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و دعوت از حمید چیت‌چیان وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سؤالات 3 نفر از نمایندگان از دیگر برنامه‌هایی است که سه شنبه هفته آینده در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار دارد.

بررسی طرح یك‌فوریتی اصلاح ماده(45) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و دعوت از حمید چیت‌چیان وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سؤالات 3 نفر از نمایندگان از دیگر برنامه‌هایی است که سه شنبه هفته آینده در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه هفته آینده كمیسیون انرژی به ادامه بررسی طرح یك‌شوری حمایت از صنعت برق كشور و لایحه یك‌شوری نحوه برخورد با استفاده‌كنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با حضور كارشناسان وزارت نیرو، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، می پردازد.

همچنین بررسی طرح یك‌فوریتی اصلاح ماده(45) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و دعوت از حمید چیت‌چیان وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سؤالات 3 نفر از نمایندگان از دیگر برنامه‌هایی است که سه شنبه هفته آینده در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار دارد.

علاوه بر این روز یکشنبه كارگروه امور نیروی این کمیسیون لایحه اساسنامه سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی(ساتبا) با حضور كارشناسان وزارت نیرو، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار می دهد.

طرح استفساریه ماده(58) الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز با حضور كارشناسان وزارت نیرو، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهورروز سه شنبه مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه بررسی پیش‌نویس اساسنامه شركت ملی نفت ایران با حضور كارشناسان وزارت نفت، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات كشور، سازمان بازرسی كل كشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوراز دیگر برنامه هایی است که در دستور کار كارگروه اساسنامه شركت ملی نفت ایران این کمیسیون قرار گرفته است.

کد N134657