با حضور در كمیسیون امنیت ملی؛

وزرای کشور و امور خارجه به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهند

مجلس

بررسی طرح الحاق یك بند به ماده(45) قانون خدمت وظیفه عمومی در كارگروه دفاعی و بررسی طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه در كارگروه بسیج کمیسیون كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از دیگر برنامه های این کمیسیون در هفته آینده خواهد بود.

اعضای كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته آینده جهت پاسخگویی به سوالات جمعی از نماینگان مجلس میزبان وزرای امور خارجه و کشور خواهند بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز سه‌شنبه كارگروه روابط خارجی این کمیسیون بررسی طرح اصلاح تبصره(1) ماده(34) مقررات تشكیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه را در دستور کار خود دارد.

همچنین بررسی طرح الحاق یك بند به ماده(45) قانون خدمت وظیفه عمومی در كارگروه دفاعی و بررسی طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه در كارگروه بسیج کمیسیون كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از دیگر برنامه های این کمیسیون در هفته آینده خواهد بود.

کد N134655