کاهش 66/5 درصدی تجارت خارجی جمهوری آذربایجان در ژانویه 2014

باکو

باکو ایرنا- گزارش کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان بیانگر کاهش 66/5 درصدی عملیات تجارت خارجی این کشور در ژانویه سال 2014 (11 دی تا 11 بهمن) در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

این گزارش به نقل از خبرگزاری آذری ˈترندˈ حاکی است: حجم مبادلات عمومی کالا در جمهوری آذربایجان در ماه ژانویه امسال 41/2 میلیارد دلار بوده است.

طبق این گزارش، ارزش صادرات جمهوری آذربایجان طی ماه ماه ژانویه امسال 87/1 میلیارد دلار بوده که این رقم نیز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 7/2 درصد کاهش نشان می دهد.

سهم بخش دولتی در صادرات این دوره 78/1 میلیارد دلار ( 19/95 درصد) ، بخش خصوصی

76/83 میلیون دلار ( 48/4 درصد) و اشخاص حقیقی 67/6 میلیون دلار ( یا 36/0 درصد) برآورد شده است.

حجم واردات جمهوری آذربایجان نیز در ماه ژانویه 13/535 میلیون دلار بوده که این نیز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 73/14 درصد کمتر است.

سهم بخش دولتی در واردات 82/105 میلیون دلار (77/19 درصد) ، سهم بخش خصوصی 57/413 میلیون دلار (28/77 درصد) و سهم اشخاص حقیقی این کشور 74/15 میلیون دلار (94/2) درصد ذکر شده است.

جمهوری آذربایجان طی ماه ژانویه با 101 کشور جهان مبادله تجاری داشته و در این مدت 565 نوع کالا از این کشور صادر و 3027 نوع کالا به آن وارد شد.

خاورم*1206*1479
کد N134359