عبدالله گل با دخالت دولت در رسانه ها مخالفت کرد

آمریکا اروپا

رئیس جمهور ترکیه در سخنانی با دخالت دولت این کشور در مسائل رسانه ها مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تودی زمان، عبد الله گل با بیان اینکه روزنامه نگاران و روسای آنها باید بتوانند آنچه را که فکر می کنند کار درستی است انجام دهند، دخالت دولت این کشور در امور خبرنگاران و روزنامه نگاران را رد کرد.

وی در اظهاراتی در جمع خبرنگاران ترکیه در بوداپست گفت: همه باید از کار آنها حمایت کنیم. آنها باید از آنچه که به آن معتقد هستند دفاع کنند بدون در نظر گرفتن این مطلب که دیگران درباره آن چه می گویند.

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به دخالت های دولت در امور خبرنگاران گفت: شاید شواهدی از دخالت دولت در امور خبرنگاران دیده شده باشد اما رسانه ها باید آنچه را که معتقد هستند درست است بتوانند انجام دهند.

اظهارات عبدالله گل بعد از آن صورت گرفت که فاتح آلتایلی سر دبیر "خبر ترک" در برنامه زنده تلویزیونی از دخالت دولت در رسانه های این کشور انتقاد کرده و گفت: دولت فشارهای زیادی را به رسانه ها وارد می کند.