رویترز خبر داد

احتمال دیدار رئیس جمهور اتریش از ایران

ایران در جهان

رئیس جمهور اتریش که کشورش پل ارتباطی ایران با اروپا است در حال بررسی دیدار از ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هانس فیشر رئیس جمهوری اتریش در حال بررسی سفر به ایران است.

در صورت پذیرش دعوت ایران از سوی رئیس جمهور اتریش وی اولین رئیس جمهور اروپایی خواهد بود که بعد از روی کار آمدن دکتر حسن روحانی از ایران دیدار خواهد کرد.

این خبر را سخنگوی رئیس جمهور اتریش اعلام داشت.

در این گزارش آمده است که هنوز مشخص نشده است که آیا رئیس جمهور اتریش به همراه هیئتی تجاری دیداری از تهران خواهد داشت یا خیر.

علت تردید رئیس جمهور اتریش درباره دیدار از ایران فشارهای آمریکا و هشدار هفته قبل این کشور به فرانسه اعلام شده است.

شایان ذکر است در پی دیدار یک هیئت بزرگ تجاری فرانسه از تهران با هدف از سرگیری روابط تجاری با تهران، دولت آمریکا نسبت به نقض تحریم های ایران به این کشور هشدار داد.