تصویب قطعنامه کمیته حقوق بشر زن و خانواده کنفرانس مجالس کشورهای اسلامی

مجلس

قطعنامه کمیته حقوق بشر زن و خانواده در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی با موافقت اعضای این اتحادیه به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعنامه کمیته حقوق بشر زن و خانواده در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی  با موافقت اعضای این اتحادیه به تصویب رسید که بندهای این قطعنامه عبارتند از:

1- هدف قراردادن جانها و املاک خصوصی در فلسطین و سایر مناطق که نشان از سستی در حمایت از زنان مسلمان دارد

2- حمایت کشورهای غربی از زن که روز به روز این حمایت در حال متلاشی شدن است، به پیشنهاد کمیته زن مسلمان نقش متمایز و سازنده ای در جامعه دارد از این رو تعداد زنان در کمیته ها به میزان 30 درصد تعیین شود.

3- پروژه تقویت جایگاه جوانان و کودکان و توجه به برادران فلسطینی در اماکن درگیری

4- ایجاد ساز و کار مناسب برای جلوگیری از سوء استفاده از زنان در تبلیغات

5- جلوگیری از صدور فتوای تکویری

6- تاسیس مرکز مطالعات راهبردی برای ارائه دیدگاههای پخته تا مصوبات داوطلبانه نبوده و الزام آور باشد، تلاش برای ایجاد بند مستقل در خصوص مسائلی که کرامت اسلامی را تضعیف می کند.

همچنین قطعنامه کمیته حقوقی فرهنگی گفتگوی تمدنها و ادیان نیز در جلسه علنی اعضای اتحادیه به تصویب رسید که البته بندهای این قطعنامه قرائت نشد.