مصوبه کمیته امور اقتصادی و محیط زیست اتحادیه مجالس اسلامی برای مقابله با طوفانهای شن و خاک

مجلس

پیش نویس قطعنامه های کمیته تخصصی دائمی امور اقتصادی و محیط زیست نهمین کنفرانس اتحادیه مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تصویب اعضای این اتحادیه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کاری بعد از ظهر امروز نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمانهای همکاری های اسلامی مصوبات کمیته تخصصی دائمی امور اقتصادی و محیط زیست در جلسه علنی از سوی حبیب مکی هاشم رئیس کمیته قرائت و به تصویب اعضای اتحادیه رسید.

بر این اساس این مصوبه دارای 10 پیش نویس است که عبارتند از:

1- پیش نویس قطعنامه مبادله بازرگانی و کاهش موانع کمرگی میان کشورهای عضو

2- مقابله با مجازاتهایی که علیه ملت کشورهای عضو این اتحادیه اعمال می شود

3- مقابله با بلایای طبیعی و امداد رسانی به کشورهایی که گرفتار این بلایا هستند

4- حمایت از موسسات اقتصادی در جهان اسلام

5- اقتصاد و محیط زیست

6- طوفانهای شن و خاک

7- مبارزه با بیابان زایی

8- منابع آبی

9- حمایت از محیط زیست و تغییر آب و هوایی

10- همکاریهای فناوری و علمی میان کشورها

به گزارش مهر، اعضای کمیته تخصصی دائمی امور اقتصادی و محیط زیست پیش نویس این قطعنامه ها را بررسی و آن را به عنوان مصوبات کمیته فوق برای تصویب ارائه کردند که در جلسه علنی اعضای اتحادیه به تصویب رسید.

همچنین به پیشنهاد نماینده جمهوری چاد مساله دیدار اعضای کمیته اقتصادی از اردوگاههای پناهجویان آفریقای مرکزی به چاد و نیز مساله خشکسالی دریاچه چاد که بیش از 30 میلیون نفر را مورد تهدید قرار داده است به قطعنامه این کمیته اضافه شد.

 

 

 

 

 

 

 

خواندنی از سراسر وب