بیانیه تهران در نهمین اجلاس PUIC تصویب شد

مجلس

با موافقت نمایندگان پارلمان های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بیانیه تهران تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست اختتامیه نهمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی بیانیه تهران تصویب شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ما روسای پارلمان‌ها و مجالس کشورهای عضو اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که در نهمین کنفرانس اتحادیه در تهران ، ایران از 28 لغایت 29 بهمن 1392 گردهم آمدیم، با تجلیل از بصیرت، شجاعت و احساس وظیفه بنیانگذاران اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی در قبال آرمان های حقیقی نسل بشر از جمله ضرورت صیانت از موهبت آزادی و استقلال همگان و کوشش برای تحقق کامل عدالت و توسعه در جامعه بین المللی با یادآوری مبارزات مستمر و خستگی ناپذیر ملت هایمان علیه پلیدیها و گژی‌هایی چون استعمار، مداخله و ا شغال خارجی، سلطه گری، استبداد، برده داری، نژادپرستی، نفرت و افراط گری که سالیان متمادی آنان را از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مسلم خود محروم نموده و از تحقق توسعه عادلانه، پایدار و متوازن کشورهایمان و استقرار شرایط صلح و امنیت در جهان جلوگیری کرده است با تکرار تعهد و مسئولیت خویش برای پاسداست و تقویت دستاوردهای اتحادیه که حاصل بیش از یک دهه فعالیت خستگی ناپذیر پارلمان ها و مجالس عضو آن است با تاکید دوباره بر پایبندی خویش به موضوع تقویت و احیای مقاصد و اصول اتحادیه که به باور ما بخشی جدایی ناپذیر از روند صلح، د موکراسی و ثبات در جهان اسلام و بهترین زمینه ساز مشارکت عملی و منصفانه امت ا سلامی در بنای جهانی پیشرفته، امن و با ثبات و با تضمین بهروزی و شادمانی همه ابنای بشر است.

با ارج نهادن به نقش فعال برجسته و اثرگذار اتحادیه در رسیدگی به موضوعات مهم و حیاتی مورد توجه جامعه جهانی که حاکی از تحول روزافزون اتحادیه به نهادی فراگیر و مثال زدنی متشکل ازمجالس اسلامی برای رایزنیو اقدام پیرامون مسائل مشترک مبتلا به مسلمانان و کل جامعه بشری براساس ا رزش‌هایی متعالی همچون عدالت، دموکراسی و خیرخواهی برای همگان می‌باشد این واقعیت انکار ناپذیر و ماهیت مردمی مجالس قانون گذاری در کشورهایمان عملا می‌تواند اتحادیه را به صدای مستقل و صادق ملت های مسلمان در مسیر استقلال طلبی، عدالت خواهی و مساوات جویی بدل سازد.

با تاکید بر اینکه عدالت و صلح و امنیت از یک سو و توسعه پایدار از سوی دیگر دو ستون مقوم یکدیگرند و اینکه تحقق همزمان ، متوازن و عادلانه آنها باید به عنوان اولویت اصلی دستور کار کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی در نظر گرفته شود.

با شناسایی اهمیت مدیریت مناسبات دولتها بر مبنای احترام به اصول حاکمیت ملی، برابری دولت ها، رد قطعی هر گونه دخالت خارجی و تعهد همه دولت ها به رعایت عدالت، ریشه کنی فقر و همگرایی و توازن برنامه‌های رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفظ محیط زیست.

با تاکید بر اینکه تنوع سنتها، فرهنگ ها و باورها در میان ملت ها، عاملی ارزشمند برای تضمین ارزش هایی متعالی همچون آزادی، عدالت، برابری و مدارا است.

با  اعلام دوباره تعهد خود بر زمینه تقویت اقدامات دسته جمعی مبتنی بر گفتگوی سازنده و تصمیم گیری های اجمالی در چهارچوب کاری اتحادهیه و آروزی اینکه این سنت مفید به عنوان روشی متمدانه برای بررسی ، ریشه یابی و یافتن مشکلات ملی و جهانی و پیگیری صلح آمیز و خیرخواهانه اهداف ملی و منافع ملت ها مورد استقبال کلیه سازمان ها و ترتیبات بین المللی و منطقه ای به ویژه PUICقرار گیرد.

با استقبال از ضرورت تقویت فرهنگ صلح و گفتگو، تنوع فرهنگی، عدالت، برابری، مشارکت زنان و جوانان در عرصه‌های داخلی و بین المللی، تضمین احترام به حقوق بشر و رعایت آن با ابراز نگرانی عمیق نسبت به استمرار سیاست‌های یک جانبه گرایانه و سلطه جویانه توسل غیر قانونی به جنگ و اقدامات زورمندانه، بروز اشکال جدید استعمار ، تحمیل ارزش‌ها، نژاد پرستی و تبعیض از جمله توهین به  ادیان و مذاهب، مداخله و اشغال خارجی، خشونت و افراطی گری ، تروریسم و استفاده از روش‌ها و حربه های تهدید آمیز از جمله تحریم اقتصادی و مالی برای پیشبرد سیاست های سلطه طلبانه با ابراز نگرانی از نبود چشم انداز یا راه حل های موثر درباره مسائل جهانی مانند خلع سلاح جهانی، حقوق بشر و دموکراسی، حق تعیین سرنوشت، وضعیت خاورمیانه با محوریت مسئله فلسطین، گسترش خشونت و افراطی گری در جهان، اصلاحات سازمان ملل، ارتقای گفتگوی تمدن‌ها و مذاهب ، تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی، توسعه پایدار و موانع دستیابی به توسعه هزاره، صلح بانی و صلح سازی، امنیت غذا با کمک های بشردوستانه ، بلایای طبیعی، نیازهای خاص آفریقا، بیماری های واگیر و غیر و اگیر، مشارکت زنان و جوانان، تغییرات آب و هوا ، انرژی ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق افراد انسانی و تروریسم به ویژه تروریسم دولتی، تسریع در اینکه غلبه در این مشکلات نیازمند اقدام جهانی به ویژه توجه به اهمیت ترویج عدالت در مناسبات بین المللی، تقویت به زمام داری در عرصه های داخلی و بین المللی و تضمین مشارکت فعال همه دولت ها در امر مدیریت مقابله با این مشکلات است .

با تاکید بر امکان بهره برداری بهتر اتحادیه از ظرفیت ها و توانایی های متنوع اعضای خود برای اثرگذاری مطلوب بر روند رسیدگی به مسائل جهانی و مشارکت فعالانه تر آن در مدیریت مشکلات جهانی با تبیین صمیمانه ترین تبریکات به مجلس و ملت ایران به مناسبت برگزاری موفقیت آمیز نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به ویژه عهده داری مسئولیت ریاست کنفرانس توسط جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران با الهام از مقاصد و اصول اتحادیه و به منظور اجرای موثر مفاد سند نهایی مصوب نهمین کنفرانس اتحادیه در تهران موارد زیر را به عنوان ترجمان خاص عمومی مجالس عضو PUICاعلام می‌داریم.

1.حقوق و مسئولیت برابر دولت ها، حق حاکمیت ملی و کلیه حقوق ذاتی مستتر در اصل حاکمیت ملت ها به ویژه حق احترام به برابری، تمامیت ا رزی، آزادی و ا ستقلال سیاسی، انتخاب آزادانه و توسعه نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطبق با اعمال آزادانه حق تعیین سرنوشت و ضرورت بنای مناسبات خارجی کشورها براساس منفعت و احترام متقابل را محترم می شماریم

2.توسل به زور یا تهدید به توسل زور و یا مداخله دولت ها در امور داخلی دیگر کشورها با اشغال خارجی که با اصول حقوق بین الملل و دیگر هنجارهای پذیرفته شده جهانی به ویژه مفاد منشور ملل متحد مغایرت دارند را محکوم می‌کنیم

3. از هر گونه مداخله در امور داخلی یکدیگر از جمله مداخله مسلحانه یا تهدید به توسل به چنین مداخله ای خودداری کرده و در مورد هر گونه اقدام سیاسی‌، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و یا سایر اشکال اقدام مداخله جویانه در امور دیگر ملت ها به عنوان ابزاری جهت حل و فصل مسائل سیاسی ، نگرانی عمیق خود را ابراز می‌کنیم.

4. برای ترویج گفتگو به منظور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و بحران ها طبق منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل و سایر ترتیبات و سازوکارهای مسالمت آمیز مورد توافق طرف های یک اختلاف و یا درگیری، اجتناب از هر اقدامی که به تشدید غیر ضروری و وخاومت وضعیت ها و ا حتمال بهانه جویی برای زمینه سازی مداخله خارجی بیانجامد تعهد خویش را تکرار می‌کنیم.

5- اراده سیاسی و حق انتخاب ملت هایمان به عنوان منبع اصلی اعمال اصلاحات واقعی بر نظام های داخلی را مورد تاکید قرار داده و همزمان هر گونه کمک مستقیم و یا غیر مستقیم به گروههای خشونت طلب و افراطی تروریستی به هر شکل توسل به اقدامات خرابکارانه یا دیگر اقدامات مشابه با هدف سرنگونی نظام سیاسی کشورهای دیگر و ایجاد تغییرات زورمندانه و غیر دموکراتیک در آنها را رد می‌کنیم.

6. حمایت قوی خود از حق انکارناپذیر مردم مناطق تحت اشغال خارجی و ضرورت اعمال حق تعیین سرنوشت آنان طبق منشور ملل متحد و قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل را اعلام می‌کنیم.

در این زمینه به ویژه ضرورت و فوریت رعایت و اجرای قطعنامه‌های مصوب سازمان ملل متحد درباره فلسطین را مورد تاکید قرار داده و حمایت و همبستگی دائمی خود با آرمان فلسطین و تعهد قوی خویش برای حمایت از مردم فلسطین در مبارزه بر حق آنها علیه رژیم اشغالگر و نامشروع اسرائیل را بار دیگر تکرار می‌کنیم.

7. برچیدن و امحای کامل انواع سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای در جهان و تاکید بر عدم تفکیک حقوق و مسئولیت همزمان کلیه دولت ها برای اجرای مفاد معاهدات بین المللی مربوطه را قویاً خواستاریم.

همچنین بار دیگر بر حق انکارناپذیر همه ملت ها برای تحصیل، بهره مندی و توسعه انرژی و فن آوری هسته ای صلح آمیز تاکید می‌کنیم.

8.بر ضرورت پایبندی رژیم اشغالگر صهیونیستی به قطعنامه‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متهد و آژانس بین المللی ا نرژی اتمی پیرامون امحای صلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای به عنوان شرط ضروری تضمین امنیت و ثبات خارمیانه دوباره تاکید می‌نماییم . از سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا رژیم ا شغالگر صهیونیستی را به پیوستن فوری و بدون قید و شرط به N.P.Tو پذیرش قرار گرفتن کامل کلیه تاسیسات و برنامه‌های اتمی آن تحت پارلمان آژانس بین المللی انرژی اتمی وادار کند.

9. از ایجاد زمینه برای تقویت روابط اقتصادی، تجاری، مالی و بانکی غیر تبعیض آمیز بین ملت ها به ویژه اعضای اتحادیه از طریق توسعه و تعمیق همکاری های منطقه ای و زیر منطقه ای به منظور تحقق توسعه پایدار و ایجاد شرایط برابر جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش تولید داخلی و صادرات کشورها، در نتیجه کمک به ایجاد مشاغل مولد در اقتصادهای ملی و تسریع روند پیشرفت اقتصادی در جهت فقرزدایی و دستیابی به دیگر اهداف مهم مندرج در سند اهداف توسعه هزاره حمایت می‌کنیم.

10. اعمال تحریم های اقتصادی و مالی و اعمال تبعیض های نابه جا دراین زمینه که با هدف پیشبرد مقاصد سیاسی نامشروعی که در تناقض آشکار به حقوق بین الملل قراردارند و بر اقتصادهای داخلی به ویژه بخش خصوصی و زندگی مردم بی گناه آثار منفی فوق العاده ای بر جا می گذارند به شدت محکوم می کنیم.

11. بر تعهد کامل خود نسبت به رعایت و اجرای حقوق بشر و آزادی های بنیادین و اعتلای ارزش های انسانی مشترک بین همه تمدن ها شامل آزادی، عدالت، برابری، همبستگی و مدارا که به شدت مورد توجه اسلام نیز قرار دارند مهر تائید نهاده و بر این نکته تاکید می‌کنیم که حقوق بشر و حقوق بشر بین المللی باید به عنوان یک کلیت تفکیک ناپذیر ملهم است. از تمام تمدن ها و فرهنگ های زنده جهان در نظر گرفته شود و کلیه ابعاد آن براساس اتخاذ یک رویکرد اجماعی مبتنی بر همکاری دسته جمعی ، متوازن ، غیر گزینشی، غیر جانبدارانه، واقع نگرانه و شفاف با تمرکز بر انجام گفتگویی سازنده و ظرفیت سازی و با لحاظ ویژگی های دینی و فرهنگی و ملی کشورها به  اجرا گذاشته شوند.