اعتصاب و تظاهرات سراسری پزشکان بیمه های تامین اجتماعی دریونان

پزشکان,یونان

آتن - پزشکان بیمه های تامین اجتماعی ازسراسر یونان با تجمع درمقابل دفتر مرکزی بیمه های تامین اجتماعی دست به تظاهرات زدند.

به گزارش چهارشنبه شب ایرنا ازآتن ، پزشکان بیمه های تامین اجتماعی که از سراسر یونان به آتن سفر کرده تا مخالفت خود با سیاست های دولت راستگرای محافطه کار در قبال مراکز درمانی ابراز دارند، با تجمع در مقابل دفترمرکزی بیمه های اجتماعی دست به تظاهرات زدند.

پزشکان بیمه های تامین جتماعی ازحمایت انجمن پزشکان آتن( ا اس ا)،اتحادیه سراسری پزشکان یونان( پ ا پ اس- آ) واتحادیه کارمندی ( اد- دی) برخوردار بودند.

پزشکان بعد ازظهرروز چهارشنبه اعتصاب وبا تجمع درمقابل دفترمرکزی بیمه های تامین اجتماعی واقع درشمال شرق شهرآتن دست به تظاهرات گسترده ای زدند و مخالفت شدید خود با تعطیل شدن مراکز درمانی وابسه به بیمه های تامین اجتماعی را ابرازداشتند.

دولت یونان روزگذشته تصمیم گرفت از صبح روز سه شنبه تمام بیمارستان های وابسته به بیمه های تامین اجتماعی را تعطیل کند ودریک فاصله زمانی یک ماهه اصلاحات لازم در ساختار کاری این بیمارستان ها را انجام دهد.

اتحادیه پزشکان بیمه های تامین اجتماعی سه شنبه شب پس ازیک جلسه طولانی درمورد آینده مبارزات خود با سیاست های دولت راستگرای ائتلافی یونان، با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد شدید ازعملکرد دولت در قبال مراکز درمانی کشور اعلام کرده بودند که پزشکان بیمه های تامین اجتماعی و بیمارستان های وابسته اجازه نخواهند داد که با کاهش بودجه مراکز درمانی وکاهش نیروی انسانی این مراکز، سلامت شهروندان درمخاطره قرارگیرد.

پزشکان بیمه های تامین اجتماعی حدود سه ماه است به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی دولت ، کاهش نیروی انسانی وبودجه مراکزدرمانی تظاهرات اعتراضی، به اعتصاب های کوتاه مدت دست می زدند.

اتحادیه سراسری پزشکان ازدولت راستگرای ومحافطه کار یونان خواسته است دست از اطاعت کورکورانه از دستورات بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا که وام دهندگان خارجی به یونان هستند، برداشته و به فکر شهروندان کشور که با مشکلات جدی مالی روبروهستند، باشد.

اروپام**2170**536
کد N134116