شورای امنیت راههای تقویت حاکمیت قانون به منظور صلح و امنیت جهانی را بررسی کرد

حاکمیت قانون

نیویورک، ایرنا - اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نشستی علنی راههای تقویت حاکمیت قانون در دنیا به منظور ایجاد صلح و امنیت جهانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش ایرنا بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در این نشست با تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون و نقش آن در حفظ صلح و امنیت جهانی از تلاش های شورای امنیت سازمان ملل برای استقرار این حاکمیت و حفظ صلح و امنیت جهانی قدر دانی کرد.

وی اظهار داشت که حاکمیت قانون جوهر اصلی تلاش های سازمان ملل را تشکیل می دهد و در قلب مندرجات منشور این نهاد بین المللی قرار دارد.

دبیر کل سازمان ملل براین نکته تاکید کرد که مردم کشورهای مختلف جهان باید با هشیاری و پایداری از استقرار حکومت قانون در کشور های خود حمایت نموده تا امکان برقراری حاکمیت قانون در سطح جهانی امکان پذیر شود.

بان کی مون افزود که نهاد های بین المللی و بخصوص دادگاه جرائم بین المللی و دادگاه عدالت جهانی با پیروی از خواسته ها و تلاش های ملت های جهان و نمایندگان این مردم در سازمان ملل متحد وظیفه حمایت از عدالت و حاکمیت قانون را بعهده دارند.

لیناس لینکویچیوس وزیر خارجه کشور لیتوانی که ریاست شورای امنیت را بعهده دارد در رابطه با حاکمیت قانون در جهان به نقل از آیزنهاور رییس جمهور اسبق آمریکا گفت: برای پی بردن به اهمیتی که حاکمیت قانون در بر دارد باید زمانی را در نظر بگیرید که چنین حاکمیتی برقرار نیست.

وی افزود : تبعیض، فشار و استبداد در سطوح ملی و بین المللی در نهایت به عدم خرسندی مردم و واکنش های انفجاری در مقابل این تبعیض ها منجر می شود.

اکتاویو ارازوریس نماینده دائم شیلی ضمن تقدیر از تلاش های دبیر کل سازمان ملل برای مرکزیت بخشیدن به موضوع حاکمیت قانون در چهارچوب تلاش ها وفعالیت های این سازمان تشکر کرد.

وی در رابطه با حاکمیت قانون بر این نکته تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل دراحکام مربوط به حاکمیت قانون، استقلال ملی و فرهنگی کشورهای مختلف را در نظر داشته باشد.

گری گوینلند سفیر استرالیا در سازمان ملل در رابطه با پیگیری موضوع حاکمیت قانون و دستیابی به الگو هایی برای استقرار این حاکمیت در جهان توجه به موارد شکست و یا پیروزی در تجربه های گذشته را با اهمیت خواند.

وی در خصوص نقش سازمان ملل در حفظ و اشاعه امنیت و صلح جهانی به اهمیت نقشی که مامورین پلیس این سازمان به عهده دارند اشاره کرد و گفت که این نیروها نیاز به تعلیمات بیشتری دارند.

نماینده دولت فرانسه نیز با تشکر از دبیر کل سازمان ملل و تلاش های او در استقرار حاکمیت قانون گفت که حاکمیت قانون جزیی از دی ان ای این سازمان است.

لیوجی نماینده دایم چین ضمن تقدیر از تلاش های دبیرکل سازمان ملل حاکمیت قانون در سطح بین المللی و ملی را دارای اهمیتی حیاتی خواند، اما تاکید کرد که برای استقرار چنین حاکمیتی در جهان بایستی به تفاوت های فرهنگی ملت ها و تعاریف مختلف این حاکمیت بواسطه ویژگی های فرهنگی هر کشوری توجه داشت.

وی اظهار داشت با توجه به ویژگی های فرهنگی ملت های جهان یک الگوی واحد برای حاکمیت قانون در همه کشور ها وجود ندارد و نمایندگان کشور های مختلف می توانند درچهار چوب منشور سازمان ملل به شکل گیری الگوهایی از حاکمیت قانون در کشور های مختلف کمک کنند.

اروپام ** 2253 **1908
کد N134115