ضرورت اصلاح شیوه پرداخت نقدی یارانه

ایران,یارانه

دکتر حسین راغفر: کمبود منابع دولت در هدفمندی یارانه‌ها به شیوه پرداخت یارانه نقدی بازمی‌گردد. راه جبران این کسری بودجه هم از اصلاح پرداخت‌ها می‌گذرد.

دیدگاه > ایران- دکتر حسین راغفر:
کمبود منابع دولت در هدفمندی یارانه‌ها به شیوه پرداخت یارانه نقدی بازمی‌گردد. راه جبران این کسری بودجه هم از اصلاح پرداخت‌ها می‌گذرد.

 هر چند دولت افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار دارد اما به‌نظر می‌رسد با اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی بسیاری از منابعی که به انحراف می‌رود، به‌دست خواهد آمد.

در حال حاضر دولت سالانه 42هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که این میزان یارانه به 76میلیون نفر پرداخت می‌شود. بخش قابل توجهی از این منابع اما به نام این 76میلیون نفر پرداخت می‌شود درصورتی که می‌دانیم بسیاری از مردم در همان فاز نخست ثبت نامی برای دریافت یارانه نداشته‌اند. اگر در این بخش منابعی با نام یارانه نقدی به انحراف می‌رود و فسادی شکل گرفته است، مسئولش دولت است. در این شرایط اصلاح این روند و بازگرداندن این مبالغ به مسیر درست نیز وظیفه دولت است. دولت باید با برنامه مشخص شیوه پرداخت‌ها را اصلاح کند. اگر برنامه‌ای در این بخش وجود داشته باشد می‌توان یارانه نقدی را به 30میلیون نفر از اقشار جامعه با اولویت دهک‌های پایین درآمدی، پرداخت کرد.

این تعداد از مردم 40درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند که با پرداخت به این عده، حدود 60درصد از منابع فعلی صرفه جویی خواهد شد. در این شرایط کسری منابع دولت جبران خواهد شد و دست دولت برای اقدامات جدید باز می‌شود اما متأسفانه قرار است جبران کسری منابع از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتفاق بیفتد که قطعا تبعاتی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و از آن مهم‌تر برای اقشار ضعیف جامعه در پی خواهد داشت.

برای شناسایی افراد نیازمند به یارانه نقدی باید برنامه داشت چراکه راه‌های آن وجود دارد اما به‌نظر می‌رسد دولت قصدی برای این کار ندارد. روش‌های داوطلبانه برای این کار چندان کارآمد نخواهد بود. ثبت نام مجدد و تعیین سقف درآمد برای این ثبت نام هم نمی‌تواند کارساز باشد چراکه ضمانت اجرایی آن روشن نیست.