انجمن اسلامی حقوق بشر ترکیه خواستار لغو دادگاه های نظامی در این کشور شد

کمپین,ترکیه

آنکارا- ایرنا - انجمن اسلامی حقوق بشرˈ مظلوم درˈ ترکیه در پی ادعای خودکشی بیش از 2 هزار نفر از نظامیان این کشور روز چهارشنبه اعلام کرد که کمپینی عمومی برای لغو دادگاه ها و محاکم نظامی در ترکیه برپا کرده است.

به گزارش ایرنا ، ˈرمضان بایهان ˈ معاون انجمن مظلوم در، امروز در گفت وگو با خبرنگاران با یادآوری اینکه سیستم قضایی واحدی در ترکیه وجود ندارد و چند سیستم قضایی متفاوت در این کشور وجود دارد، گفت: راه نخست برای داشتن یک سیستم قضایی بی طرف و مستقل وجود حوزه قضایی واحد است .

وی با یادآوری اینکه وزیر دفاع ترکیه عنوان کرد که بین سال های 1992 میلادی تا 2012 میلادی 2 هزار و 221 نظامی در ترکیه اقدام به خودکشی کرده اند، افزود : بخش اعظم خودکشی های ادعایی مرگ های مشکوک هستند و تنها در سال 2013 میلادی حداقل 64 نظامی اقدام به خودکشی کرده اند.

آیهان با تاکید بر اینکه موارد یاد شده بطور موثر از سوی محاکم نظامی مورد بررسی قرار نمی گیرد، افزود: قانون جزا باید به صورت یک قانون جزایی واحد در ترکیه تدوین و محاکم نظامی نیز تعطیل شوند.

به گفته وی، محاکم نظامی در ترکیه باید تنها اتهامات انضباطی را بررسی کنند و برای تحقق این موارد یک کمپین عمومی در سطح ترکیه راه اندازی کرده است.

خاورم**2012** 230**1010
کد N133805