منابع پلیس اسپانیا:

سی هزارمهاجر پشت حصارهای مرزی اسپانیا برای ورود غیرقانونی منتظرند

اسپانیا,مراکش

مادرید- ایرنا - منابع پلیس اسپانیا خبر دادند نزدیک به 30 هزار مهاجر آفریقایی در پشت حصار مرزی بین اسپانیا و مراکش در انتظارند تا به طور غیرقانونی و اکثر آنها از طریق شهرهای مرزی ˈسبتهˈ و ˈملیلیهˈ به اسپانیا و اروپا وارد شوند.

به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه ال پاییس ، پس از اینکه دو هفته پیش یک هجوم بزرگ در حصار مرزی سبته (سئوتا ) و همچنین سواحل این شهر از سوی مهاجران انجام گرفت و 15 آفریقایی در تلاش برای رسیدن به اسپانیا در دریا غرق شدند ، گزارش های پلیس حاکی از آن هستند که یک فشار بزرگ مهاجرتی در اطراف دو شهر اسپانیایی سبته و ملیلیه (ملیا ) وجود دارد .

مقامات پلیس می گویند در مراکش ، سازمان های جنایی با ساختاری خوب وجود دارند که به حمل و نقل هزاران مهاجر آفریقایی که از کشورهای خود فرار کرده ا ند ، می پردازند.

به گفته پلیس ، آفریقایی هایی که منابع مالی دارند از خدمات شبکه های مافیایی نظیر قایق های موتوری یا جاسازی شدن در موتور خودرو ها ، برای رسیدن به اروپا استفاده می کنند اما بخش اعظمی از مهاجران ، منابع مالی حتی برای زندگی کردن ندارند و به این دلیل ، پریدن از حصار مرزی سبته و ملیلیه، تنها گزینه برای ورود از مراکش به خاک اسپانیا است زیرا هزینه اقتصادی ندارد و می شود هر زمانی آن را انجام داد .

سرویس های اطلاعاتی اسپانیا ، خوب می دانند که مافیای مهاجرت غیر قانونی مراکش ، موریتانی ، نیجریه و سنگال ، به دلیل تقویت همکاری مقامات کشورهایشان با اسپانیا و اقدامات کنترل و نظارت بیشتر مرزی ، نمی توانند محموله های انسانی خود را با قایق موتوری تا جزایر قناری ببرند و به این دلیل ، کار خود را بر سر انتقال افراد تا اطراف سبته و ملیلیه متمرکز کرده ا ند .

پلیس همچنین از وجود گروه های تبهکار مراکشی که به حمل آفریقایی ها از سبته به ملیلیه و یا بر عکس می پردازند مطلع است .در این رابطه ، بسته به اینکه در چه زمانی ورودهای غیر قانونی آسان تر باشد ، این گروه ها با استفاده از وسیله هایی که دارند ، به انتقال مهاجران بین دو شهر مذکور که فاصله آنها 400 کیلومتر است ، می پردازند .

به گفته منابع پلیس ، هجوم گسترده مهاجران در سبته و ملیلیه ، نحوه های ورودی هستند که به دلیل قدرتش برای ایجاد هشدار اجتماعی و خطری که درگیری ها بین مهاجران و نیروهای امنیتی مراکش ایجاد می کند و چندین نفر کشته داده ، بیشترین نگرانی را برای اسپانیا ایجاد می کنند .

دیگر مورد نگرانی در سبته و ملیلیه ، ورود غیر قانونی مهاجرانی است که در نقاط مختلف خودروها جاسازی می شوند. تحلیلگران پلیس در این رابطه گفتند که این نحوه ورود در حال افزایش است زیرا پلیس های فاسدی در هر دو طرف مرز وجود دارند که به مافیاها ، روز و زمان مناسب برای این انتقالات غیر قانونی را خبر می دهند .

شبکه های تبهکار ، معمولا تعرفه ای بین 25 تا 45 یورو از هر مهاجر می گیرند تا که به آنها کمک کنند که با انداختن خود به آب و شنا در دریا وارد سبته و ملیلیه شوند .در این راستا ، مافیا ها هزار یورو برای استفاده از قایق های کوچک ، بین سه تا چهار هزار یورو برای جاسازی در خودرو ها و بین پنج تا شش هزار یورو برای دادن یک پاسپورت جعلی از مهاجران می گیرند .

اروپام **1234**1547
کد N133801