چه کسانی از کناره گیری مقتدا صدر خوشحال هستند؟

مقتدی صدر,عراق

پایگاه خبری میدل ایست آنلاین در تحلیلی درباره کناره گیری مقتدا صدر از فعالیت های سیاسی در عراق این موضوع را به نفع عمار حکیم و به ضرر نوری المالکی تعبیر کرده است.

به گزارش خبرآنلاین درپی اعلام رسمی کناره گیری مقتدا صدر از عالم سیاست و تعطیلی دفاتر جریان صدر در مناطق مختلف عراق و حتی تهدید علیه آنانی که از این پس با نام صدر و خانواده صدر فعالیت سیاسی انجام می دهند، تحلیل های مختلفی در سطح رسانه های منطقه و جهان ارائه شده است که بعضا با یکدیگر تفاوت های کلی دارند.
میدل ایست آنلاین نوشته است هواداران جریان صدر و مریدان او به شدت از این موضوع سرخورده و ناراحت شده اند اما برخی از سیاستمدارانی که او را رقیب خود ارزیابی می کردند و از مواضع بعضا تند او در رنج بودند احساس آرامش و خرسندی می کنند. این پایگاه اینرنتی با بیان اینکه هواداران صدر پس از کناره گیری او قطعا به سمت نوری المالکی نخست وزیر این کشور نخواهند رفت پیش بینی کرده است که عمده آن ها جذب مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست عمار حکیم خواهند شد.

4949

کد N133611