نماینده مجلس سودان در بین المجالس مطرح کرد:

لزوم تصویب قوانینی در جهت یکپارچگی امت اسلامی

مجلس

عضو مجلس سودان تاکید کرد: باید به سمت تصویب قوانینی در جهت یکپارچگی جهان اسلام پیش برویم و اجازه ندهیم غرب جوانان ما را اغوا کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عضو هیات پارلمانی سودان در نهمین کنفر انس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی گفت: امروز در پرتو مبارزات و همکاری کشورهای اسلامی بسیاری از مناطق اسلامی توانسته اند وحدت خود را به دست آورند.

وی افزود: وحدت امت اسلامی یک واقعیت مهمی است که این گردهمایی ها می تواند به اتحاد امت اسلام کمک کند. از اینجاست که باید به بزرگی این اجلاس پی ببریم.

عضو مجلس سودان با بیان اینکه این اجلاس باید بر اساس عدم تفرق باشد و هر قدر پایبندی بیشتری به تعهداتمان داشته باشیم وحدت سریعتر محقق می شود گفت: جوامع اسلامی در معرض خطرات فرهنگی هستند که به علت جهانی شدن باید از ارزشهایمان مراقبت کنیم و در جهت ارزشهای زیربنایی مان تلاشی بیش از گذشته داشته باشیم.

این عضو پارلمان سودان اظهار داشت: باید بیشتر از گذشته نیاز به یکپارچگی را احساس کنیم چرا جوانان ما به غرب می روند و غرب آنها را اغوا می کند چرا ما این کار را نکنیم. اتحادیه باید به این مسائل اهتمام بورزد.

وی گفت: مصوباتی که ارائه می شود باید قابل اجرا باشد تا سازمان همکاری اسلامی بتواند به آنها متعهد شود.

وی با بیان اینکه در سودان دلمشغولی قدس شریف را داریم افزود: در مقدس ترین سرزمین ما مسلمانان تحولاتی صورت می گیرد که ما از توان حل آنها عاجز هستیم و امروز این میراث فرهنگی و دینی ما در معرض خطر است.

وی با تاکید بر توجه به آرمانهای فلسطین اظهار داشت: باید از این مرحله ای که هستیم فراتر برویم و نباید این مسئولیت کشورهای اسلامی را برعهده دیگران بگذاریم.