حقیقت پور:

مذاکره کنندگان با توجه به فرمایشات رهبری در وین از حقوق ملت دفاع کنند

مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از گروه مذاکره کنندگان مستقر در وین خواست با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، از حقوق ملت دفاع کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی منصور حقیقت پور نماینده مردم اردبیل با اعلام تذکر آیین نامه ای از روند تصویب لایحه بودجه در مجلس انتقاد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: توقع رهبری از مجلس رفتار و گفتار حکیمانه است که متاسفانه در بررسی لایحه بودجه از این نگاه فاصله گرفتیم و تصمیمات خلق الساعه، عاطفی، بدون حکمت و عدالت اتخاذ شد.

وی ادامه داد: امیدواریم هیات رئیسه کاری کند که در سال آینده روند تصویب لایحه بودجه این گونه نباشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی در تذکر دیگری به وزارت کشور اظهار داشت: وزارت کشور باید برای آزادی مرزبانان شرق کشور اقدام کند. قرار نیست هر چند وقت یک بار عده ای از اشرار به پاسگاههای ما حمله کنند و سربازان ما را به گروگان بگیرند. تکرار این اقدام در شان جمهوری اسلامی نیست.

وی همچنین از گروه مذاکره کننده ایران با 1+5 در وین خواست با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری محکم بایستند و از حقوق ملت دفاع کنند.