نماینده مجلس مراکش:

مقابله با تروریسم و جریان های تکفیری از اولویت های جهان اسلام است

مجلس

عضو هیات پارلمانی مغرب با تاکید بر اینکه مقابله با تروریسم و جریان های تکفیری از اولویت های جهان اسلام است، گفت: باید برای رسیدن به صلح و امنیت پایدار در منطقه تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عضو هیات پارلمانی مغرب در دومین روز از نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: ملت های ما به سمت آزادی ، دموکراسی و قانونگذاری می روند و امیدواریم جنبش های عربی را در کشورهای اسلامی شاهد باشیم تا از یوغ دیکتاتوری رها شوند.

وی با تاکید بر اینکه آزادی و همبستگی را اولویت کشورهای اسلامی می دانیم، گفت: باید از ارزش ها و فرهنگ های اسلامی استفاده کرده و راهبردی را برای رشد در آینده تنظیم و محقق کنیم.

عضو هیات پارلمانی مغرب با اشاره به اینکه تروریسم و جریان های تکفیری امروز دنیای اسلام را تهدید می کند، اظهار داشت: باید راهکاری برای مقابله با تروریسم در نظر بگیریم و مساوات و برابری را مورد تاکید قرار دهیم.

به گفته عضو هیات پارلمانی مغرب فلسطین باید پایتخت جهان اسلام باشد و از صلح و امنیت در این منطقه حمایت شود.

وی در پایان آرزوی موفقیت برای اجلاس کرد.