نیویورک تایمز: ناخرسندی نسل جدید مصر از نسل گذشته

انقلاب مصر,مصر

روزنامه نیویورک تایمز، تحلیلی از وضعیت اجتماعی مصر پس از دو رویداد بزرگ روی کار آمدن اخوان المسلمین و برکناری آنها از قدرت توسط نظامیان ارائه کرده است.

به گزارش خبرآنلاین این روزنامه آمریکایی نوشته است بسیاری از جوانان مصری در خلال این دو تحول و متاثر از آنچه دیده و مشاهده کرده اند دچار سرگردانی و سردرگمی شده اند. آنها معتقدند سرکوب شدید مخالفان به دست نیروهای دولتی باعث افزایش شکاف میان نسل های مختلف در این کشور می شود که خود تهدیدی دراز مدت برای ثبات مصر است. ا

ین روزنامه آمریکایی نوشته است این موضوع زمانی بیشتر اهمیت پیدا می کند که بدانیم سه چهارم مردم مصر زیر 40 سال و بیشتر از دو سوم آنها زیر 35 سال سن دارند.

نسل جدیداز نسل والدین خود که مسئولیت سه دهه رکود اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را برعهده دارند و اکنون به نظر می رسد به قیام سال 2011 پشت کرده اند، به شدت شاکی هستند.

4949

کد N133088