رئیس پارلمان چاد در بین المجالس مطرح کرد:

کشورهای آفریقایی نیازمند زیرساخت های معدنی، کشاورزی و جاده ای

مجلس

رئیس پارلمان جمهوری چاد گفت: بسیاری از کشورهای آفریقایی نیازمند زیرساخت های معدنی، کشاورزی و جاده ای هستند تا بتوانند با استفاده از فناوری های این بخش از ثروت های موجود استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در دومین روز نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، رئیس پارلمان جمهوری چاد با اشاره به اینکه با ارزش های یکسان اسلامی با کشورهای عضو اتحادیه هم عقیده هستیم، گفت: ما همبستگی خود را با سازمان همکاری های اسلامی در جهت رسیدن به صلح و ایده آل ها اعلام می کنیم.

وی افزود: در حالی که جهان اسلام با چالش های بسیاری روبرو است، همبستگی اسلامی می تواند خواسته های مشروعی برای ما به ارمغان آورد، در جهان آفریقایی و اسلامی بردباری اسلامی و همبستگی بین ما باید وجود داشته باشد.

وی افزود: علی رغم امکانات کمی که در اختیار داریم آمادگی خود را برای ایجاد صلح و مبارزه با تروریسم در جهان اعلام می کنیم.

رئیس پارلمان جمهوری چاد همچنین ادامه داد: ما آماده ایم که برای مقابله با فقر و بنیادگرایی همکاری داشته باشیم، بسیاری از کشورهای آفریقایی نیازمند زیرساخت های معدنی، کشاورزی، جاده ای و ... هستند تا بتوانند ثروت های خود را با استفاده از این فناوری ها استفاده کنند. از این رو باید از نظر مادی و معنوی از آنها حمایت کنیم.