محکومیت یک مسئول به محرومیت از انتصاب در پست‌های مدیریتی

سازمان بازرسي كل كشور

پس از بازرسی از عملکرد یکی از شهرداری‌های استان تهران، موضوع تخلف شهردار وقت به هیات رسیدگی به تخلفات اداری استانداری ارسال شد.

پس از بازرسی از عملکرد یکی از شهرداری‌های استان تهران، موضوع تخلف شهردار وقت به هیات رسیدگی به تخلفات اداری استانداری ارسال شد.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، بر مبنای گزارش ارسالی و پس از پیگیری موضوع، نامبرده به محرومیت از انتصاب در پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون به مدت یکسال محکوم شد.

انتهای پیام

کد N132583