به ریاست ابوترابی‌فرد‎؛

جلسه علنی مجلس آ‎غاز شد

مجلس

مجلس امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و و گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد وضعیت خودروهای وارداتی را در دستور کار دارد.

دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حصور 209 نفر از نمایندگان مجلس و به ریاست حجه السلام والمسلمین ابوترابی فرد  آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق 2 تبصره به آن (اعاده شده از شورای نگهبان) وهمچنین گزارش کمیسیون اصل 90 قا نون اساسی در مورد وضعیت خودروهای وارداتی را در دستور کار دارد.

 

کد N132461