ممانعت ابوترابی فرد از بیان تذکر حاجی دلیگانی

مجلس

ابوترابی‌فرد در پاسخ به عکس العمل شدید حاجی دلیگانی که تاحدودی باعث متشنج شدن چنددقیقه ای صحن علنی مجلس شده بود، گفت: از آنجایی که تذکر شما خارج از دستور جلسه است،در پایان جلسه به تذکر شما گوش خواهیم داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی از اغاز جلسه به طور مداوم درخواست بیان تذکرش درصحن علنی مجلس را داشت که ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از بیان تذکر وی ممانعت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده مردم شاهین شهر هنگامی که علی مطهری درحال بیان پیشنهاد خود در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن بود با فریاد و عصبانیت از اینکه به وی اجازه صحبت داده نشده به شدت اعتراض کرد و از هیات رئیسه مجلس خواست تا به حق قانونی اش احترام بگذارند و آیین نامه داخلی مجلس را رعایت کنند.

ابوترابی‌فرد در پاسخ به عکس العمل شدید حاجی دلیگانی که تاحدودی باعث متشنج شدن چنددقیقه ای صحن علنی مجلس شده بود، گفت: از آنجایی که تذکر شما خارج از دستور جلسه است،در پایان جلسه به تذکر شما گوش خواهیم داد.

کد N132460