برای تامین نظر شورای نگهبان

نمایندگان موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کردند

اصلاح

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) طرح اصلاح تبصره 5 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را با 154 رای موافق، 4 رای مخالف، 11 رای ممتنع از 214 نماینده حاضر برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته، سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه های موضوع گروه های 1 و 2 تا هنگامی که واگذار نشده است، توسط سازمان های توسعه ای کشور اداره می شود.

وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به خزانه واریز می شود.

70 درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های فوق الذکر برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری مصرف می شود.

برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست ها و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت ها عمل می شود.

سیام(3)**9121**9132**
کد N132422