افخم:

تعلق جزایر سه گانه به ایران واقعیتی انکار ناپذیر است

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به درخواست ارجاع مسئله جزایر سه گانه از سوی کشور امارات متحده عربی به شورای امنیت تاکید کرد: تعلق جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به ایران تاریخی و واقعیتی انکارناپذیر است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،مرضیه افخم در خصوص درخواست امارت متحده عربی مبنی برارجاع مسئله جزایر سه گانه به شورای امنیت : طی برنامه ای که معمولا در سازمان ملل وجود دارد ، کشورها به صورت دوره ای برخی مکاتبات را با دبیرکل سازمان ملل انجام می دهند و موضوعات مورد نظرشان را برای ثبت در اسناد سازمان ملل اعلام می کنند و کشورهایی که نظر مخالف یا رویکردی دیگر نسبت به موضوع مطرح شده دارند ، سند مورد نظر خود را منتشر می کنند تا در مجموعه اسناد سازمان ملل لحاظ و حفظ شود .

افخم در پایان تاکید کرد : کشور امارات متحده عربی نیز در این راستا چنین موضوعی را مطرح کرده و نمایندگی ایران در نیویورک نیز متقابلا یادداشت مورد نظر جمهوری اسلامی ایران را که مبتنی بر مواضع اصولی ما که همواره بر آن تاکید کرده ایم تهیه و در اختیار سازمان ملل قرار داده است.