رژیم صهیونیستی:

هرگز با بازگشت آوارگان فلسطینی موافقت نخواهیم کرد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم هرگز حق بازگشت آوارگان فلسطینی را به رسمیت نخواهد شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "یووال اشتینیتز" وزیر امور استراتژک رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد: اسرائیل هرگز با مسئله بازگشت آوارگان فلسطینی موافقت نخواهد کرد.

وی مدعی شد: اگر اسرائیل حق بازگشت آوارگان فلسطینی را به رسمیت بشناسد، فلسطینی ها به بازگشت گروه محدودی از آوارگان اکتفا نخواهند کرد و با اعمال فشار به اسرائیل از طریق جامعه جهانی تلاش خواهند کرد که هر ساله ده ها هزار آواره فلسطینی را به اسرائیل بازگردانند.

مسئله بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری شان در اراضی اشغالی 1948 از مسائل مورد اختلاف میان رژیم صهیونیستی و فلسطین در مذاکرات سازش خاورمیانه است.