عضو پارلمان پاکستان تاکید کرد:

همکاری مشترک کشورهای اسلامی برای رسیدن به توسعه پایدار

مجلس

عضو پارلمان پاکستان بر همکاری مشترک کشورهای اسلامی برای رسیدن به صلح و توسعه پایدار تاکید کرد و گفت: باید به گذشته باشکوه اسلامی برگردیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ایاد صدیق عضو پارلمان پاکستان در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی با بیان اینکه حضور در این نشست از افتخارات ما است، گفت: اکنون جهان اسلام در مقطع حساسی بسر می‌برد و مسئولیت سنگینی بر دوش ما است.

صدیق افزود: جهان اسلام 57 کشور عضو دارد و 27 درصد کل جمعیت جهان را در بر گرفته است که دارای سرمایه انسانی و مادی عظیمی هستند.

عضو پارلمان پاکستان با اشاره به آمار میزان مرگ و میر و باسوادی در کشورهای اسلامی اظهار داشت: این آمارها نشان می دهد که باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم گذشته باشکوه اسلامی را بازیابیم. این دور باطل فقر و جهالت را نمی توانیم تحمل کنیم، زیرا باعث سرخوردگی و بوجود آمدن تمایلات افراطی شده است.

وی با بیان اینکه پیام ابدی اسلام صلح و دوستی است، گفت: به عنوان اعضای کشورهای اسلامی برای کل ملت اسلام خواهان صلح و به دنبال همکاری مشترک کشورهای اسلامی با مسئلویت مشترک هستیم.

صدیق تاکید کرد: باید در راستای صلح گام برداریم و این اتحادیه باید منجر به همکاری و اعتماد بیشتر در جهت صلح و توسعه پایدار شود.