بر اساس مطالعه معاونت وزارت امنیت :

باندهای تبهکار هندوراس با اخاذی از رانندگان حمل و نقل سالانه 20 میلیون یورو جمع آوری می کنند

هندوراس,باندهای تبهکار

مادرید- ایرنا- معاونت وزارت امنیت هندوراس فاش کرد که بیش از 15 هزار اتوبوس و تاکسی مهمترین شهرهای کشور از طریق پرداخت موسوم به ˈمالیات جنگیˈ و تهدید ، جرائم سازمان یافته این کشور را تامین مالی می کنند .

به گزارش ایرنا و به نقل از روزنامه ال پاییس ، مطالعات انجام گرفته از سوی این سازمان نشان می دهند رانندگان وسایل نقلیه عمومی در مجموع هرساله بیش از 540 میلیون لمپیرا (تقریبا 20 میلیون یورو ) به دلیل تهدید ها و مالیات جنگی پرداخت می کنند.

تحقیقات حاکی از آنند که فقط حمل و نقل عمومی که در دو شهر مهم و بزرگ کشور فعال هستند ، ماهانه حدود 25 میلیون لمپیرا (920 هزار یورو ) بابت پرداخت مالیات جنگ به جرائم سازمانیافته پرداخت می کنند .

اما رانندگان وسایل نقلیه عمومی ، تنها پرداخت کنندگان نیستند بلکه شرکت های کوچک و متوسط ، مراکز آموزشی ، برخی از مناطق مسکونی و حتی سیاستمداران نیز پول پرداخت می کنند .

به گفته سازمان ، نه تنها باید برای ورود به ناحیه ها و مجتمع ها از اعضای مارا (باندهای تبهکار) اجازه گرفت بلکه همچنین باید برای ورود به این اماکن ، پول پرداخت کرد.

شایع ترین قربانیان ، رانندگان وسایل نقلیه عمومی هستند زیرا در سالهای اخیر دست کم 350 نفر آنها به قتل رسیدند و بر اساس گزارشات دیگر ، 80 درصد این قتل ها با پرداخت غیر قانونی پول مرتبط بودند .

اروپام **1234**1547
کد N131891