محاکمه 2 مصری به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی

آفریقا و خاورمیانه

دادستان کل مصر دستور محاکمه 2 شهروند این کشور را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، هشام برکات دادستان کل مصر امروز دستور داد 4 متهم از جمله دو اسرائیلی به اتهام ایجاد شبکه جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه جنایی محاکمه شوند.

به موجب بیانیه ای که از سوی دادستانی کل در این باره منتشر شد دستگاه قضایی مصر قرار است دو شهروند مصری را که در قبال دریافت مبالغی سعی داشتند برای رژیم صهیونیستی جاسوسی کنند محاکمه کند.

طبق تحقیقات صورت گرفته یکی از متهمان مذکور با ارسال پیام های متعددی به موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) اعلام کرده بود که تمایل به همکاری با این سازمان داشته و آماده است تا اطلاعات محرمانه ای را درخصوص جامعه مصر و سازمانهای مصری در اختیار آنان قرار دهد.