رئیس پارلمان اردن:

اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی وسیله دستیابی به اهداف جهان اسلام است

مجلس

رئیس پارلمان اردن گفت: اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی جایگاهی است که ما می‌توانیم به واسطه آن گام‌هایی را برای اهداف جهان اسلام برداریم.

به گزارش پارلمانی مهر، رئیس پارلمان اردن در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در سالن اجلاس سران گفت: این اتحادیه ماموریتی است که ما می توانیم به واسطه آن گامهایی را برای رسیدن به اهداف جهان اسلام برداریم.

وی افزود: امروز بیش از هر روز دیگر در منطقه خودمان به سمت تفاهم پیش رفتیم و می توانیم با همکاری یکدیگر از شر دشمنان خود نجات یابیم.

رئیس مجلس اردن ادامه داد: ما در پادشاهی اردن بدنبال دستیابی شکوفایی هستیم  اما دشواری هایی داریم که پادشاه ما به دنبال حل آنها است.

وی گفت: منطقه ما در شرایط تاریخی بسر می برد در کشورهای عربی مشکلات سیاسی وجود دارد و جنگ های سردی را میان یکدیگر شاهدیم.

رئیس پارلمان اردن خاطرنشان کرد: افق هایی برای حل این بحران ها وجود ندارد و راه حل های نظامی و سیاسی نیز جوابگو نبوده است.

وی یادآور شد: اردن همچنان نسبت به خطرات پراکندگی هشدار داده است و همیشه بدنبال برقراری رابطه مفید میان درخواست های موجود بوده است.