ادعای متناقض نمایندگان حزب حاکم ترکیه با نتایج نظرسنجی های انتخاباتی

حزب عدالت و توسعه,ترکیه

آنکارا- ایرنا- ˈاحمد آیدینˈ رییس گروه پارلمانی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مجلس ملی این کشور بر خلاف نتایج موسسات نظر سنجی مبنی بر کاهش آرای این حزب، درصد آرای حزب حاکم را نزدیک به 50 درصد عنوان کرد.

به گزارش ایرنا ، نتایج آخرین نظرسنجی در ترکیه حاکی از آن است که درصد آرای حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در آستانه انتخابات شهرداری ها در این کشور به 7/41 درصد کاهش یافته است.

این نظرسنجی در 81 استان ترکیه و در گفت و گوی رو در رو با یک هزار و 504 نفر شامل 743 مرد و 761 زن توسط موسسه نظرسنجی ˈکونسنسوس ˈ صورت گرفته است و نشانگر آن است که در صورت برگزاری انتخابات شهرداری ها در ترکیه درصد آرای حزب حاکم عدالت و توسعه 7/41 درصد خواهد بود.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه که در پی عملیات مبارزه با فساد و ارتشا از اهمیت ویژه ای برای حزب حاکم عدالت و توسعه برخوردار است، دهم فروردین ماه برگزار می شود. براساس این نظر سنجی ، درصد آرای حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ 5/29 درصد و حزب ˈحرکت ملیˈ 4/15 درصد و حزب ˈ صلح و دمکراسیˈ 5/6 درصد است.

12درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی یاد شده گفته اند که هنوز تصمیمی در مورد حزب مورد حمایت خود اتخاذ نکرده اند.

آیدین امروز در گفت وگو با شبکه خبری ˈ خبر 7 ˈ ترکیه ، عملیات فساد مالی و ارتشاء در 17 دسامبر در این کشور را یک طرح جهانی توسط چند بازیگر علیه حزب حاکم ترکیه خواند و گفت : روند یاد شده ادامه روند تظاهرات ها عمومی در سطح ترکیه در تابستان گذشته بود و این طرح برای شکستن قدرت و توانایی دولت ترکیه در بخش های اقتصادی و سیاسی به اجرا گذاشته شد.

وی افزود : مردم ترکیه از همه چیز آگاه هستند و پاسخ توطئه گران را در پای صندوقهای رای در انتخابات شهرداری ها خواهند داد.

آیدین درصد آرای حزب ˈعدالت و توسعهˈ را نزدیک به 50 درصد خواند و گفت: مردم ترکیه در این انتخابات به حزب حاکم ترکیه رای خواهند داد.

خاورم ** 2012 ** 230 **1010
کد N131619