شاهزاده سعودی فاش کرد:

طرح دستگاه اطلاعاتی سعودی برای شستشوی مغزی تروریستهای بازگشته از سوریه

آفریقا و خاورمیانه

یکی از شاهزادگان سعودی درباره طرح خطرناک مقامات سعودی برای شستشوی مغزی دادن تروریستهای بازگشته از سوریه به عربستان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه احرار الحجاز، "خالد بن فرحان آل سعود" از شاهزداگان جداشده از رژیم سعودی در صفحه فیسبوک خود افشاگری کرده است.

وی اعلام کرده است: دستگاه اطلاعاتی عربستان در نظر دارد تروریستهای سعودی که از سوریه به کشور باز می گردند را شستشوی مغزی دهد.

این شاهزاده سعودی در ادامه افزود: شستشوی مغزی تروریستهای بازگشته از سوریه به این علت انجام می شود که آنها هیچ گونه اطلاعاتی درباره فعالیتهای خود در سوریه افشا نکنند.

برخی منابع اطلاعاتی اخیرا از بازگشت 20 درصد از تروریستهای سعودی از سوریه به کشور خود خبر داده بودند.