نشست نوبت عصر اجلاس روسای مجالس کشورهای اسلامی آغاز شد

مجلس

دقایقی پیش نشست نوبت عصر نهمین کنفرانس اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر دقایقی پیش نشست نوبت عصر نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی آغاز شد.

در نوبت عصر قرار است برخی از روسای مجالس کشورهای اسلامی و نمایندگان هیات های پارلمانی شرکت کننده به سخنرانی بپردازند.