نكو در گفت‌وگو با ایلنا:

دولت برای مبارزه با ویژه‌خواری ناگزیر از پرداخت هزینه است

سیاست داخلی

متاسفانه ویژه خوارن و مفسدان اقتصادی همانند چریک‌هایی هستند که در سراسر کشور به انحاءمختلف پناه گرفته‌اند و مطابق با شرایط زمانه تغییر جلد می‌دهند و به همین دلیل دولت یازدهم این را به خوبی درک کرده و خود را به طور جدی آمده مبازه با این گروه کرده است.

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به عقیده من با توجه به همتی که در دولت یازدهم در رابطه با مبارزه با ویژه‌خواران وجود دارد در ‌‌نهایت موفق خواهد شد، اما باید بپذیریم که این مسیر طولانی است وهزینه‌های زیادی را برای دولت در پی خواهد داشت.

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص دستور رئیس‌جمهور در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه خواران گفت: متاسفانه ویژه‌خوارن و مفسدان اقتصادی همانند چریک‌هایی هستند که در سراسر کشور به انحاءمختلف پناه گرفته‌اند و مطابق با شرایط زمانه تغییر جلد می‌دهند و به همین دلیل دولت یازدهم این را به خوبی درک کرده و خود را به طور جدی آمده مبازه با این گروه کرده است.

وی در ادامه افزود: به عقیده من با توجه به همتی که در دولت یازدهم در رابطه با مبارزه با ویژه خواران وجود دارد در ‌‌نهایت موفق خواهد شد، اما باید بپذیریم که این مسیر طولانی است وهزینه‌های زیادی را برای دولت در پی خواهد داشت.

وی ضمن تاکید بر اراده دولت برای عبور از این موانع خاطرنشان کرد: اگر قوای سه‌گانه و دستگاه‌های زیربط در رابطه با این موضوع همکاری و مشارکت کنند قطعا سنگینی این هزینه‌ها تنها بر دوش دولت نخواهد بود و به کاهش این موانع کمک خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی دولت در اشاره به موانعی که پیش روی دولت در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد،بیان داشت: علاوه براتلاف وقت دولت در این مسیر، مبارزه با چهره‌هایی که به برخی از گروه‌های حامی این ویژه خوران منتسب هستند یکی از هزینه‌های گزاف این مسیر است.

کد N131400