پیرموذن در گفت‌وگو با ایلنا:

انتقادات برخی از دولت، جنبه تخریبی به خود گرفته است

مجلس

همکاری و همدلی همه افراد و گروه‌ها ضمن ارائه نقدهای منصفانه و درست موجب می‌شود تا مشکلات اولویت‌دار مردم در حاشیه قرار نگیرد و با افزایش چانه‌زنی بتوان تا در مذاکرات هسته‌ای خواست و منفعت عمومی ملت ایران تامین شود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاداتی از سوی برخی از افراد به دولت می‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه بیشتر نقدها و برخوردها با دولت به شکل تخریبی درآمده و نشات گرفته از منافع گروهی، جناحی، باندی و حزبی تندروان است که در 8 سال گذشته نانی برایشان تامین شده بود اما اینک با روی کارآمدن روحانی نان آنان به خطر افتاده است..

کمال‌الدین پیرموذن در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص دعوت رئیس‌جمهور به وحدت و آشتی ملی گفت: آقای رئیس جمهور به مسئله بسیار مهمی در کشور اشاره کردند و  لازمه رسیدن به استقلال اقتصادی و تحقق یافتن حماسه اقتصادی بها دادن به اندرزها و هشدارهای رهبری و توجه کردن به منافع و خواست عمومی است که این مسئله با انسجام و وحدت ملی رخ می‌دهد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت با بیان اینکه کسانی که دل در گروی ایران دارند باید خارج از منافع شخص و جناحی به منفعت عمومی فکر کنند، اظهار داشت: همکاری و همدلی همه افراد و گروه‌ها ضمن ارائه نقدهای منصفانه و درست موجب می‌شود تا مشکلات اولویت‌دار مردم در حاشیه قرار نگیرد و با افزایش چانه‌زنی بتوان تا در مذاکرات هسته‌ای خواست و منفعت عمومی ملت ایران تامین شود.

پیرموذن با اشاره به انتقاداتی از سوی برخی از افراد به دولت می‌شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه بیشتر نقدها و برخوردها با دولت به شکل تخریبی درآمده و نشات گرفته از منافع گروهی، جناحی، باندی و حزبی تندروان است که در 8 سال گذشته نانی برایشان تامین شده بود اما اینک با روی کارآمدن روحانی نان آنان به خطر افتاده است.

وی اذعان داشت: آقایان و افرادی که در انتخابات موفق نشدند، می‌خواهند از مردم انتقام بگیرند.

کد N131399