شورش دراردوگاه پناهجویان استرالیا درپاپوا گینه نو یک کشته داشت

شورش,پناهجویان

تهران - ایرنا - وزیر امور مهاجرت استرالیا روز سه شنبه با تایید گزارشها مبنی بر شورش پناهجویان در اردوگاههای این کشور در جزیره ˈمانوسˈ پاپوا گینه نو اعلام کرد درپی این شورش یک پناهجو کشته و 77 نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری کیودو، ˈاسکات موریسونˈ در نشست خبری درˈداروینˈ گفت که قرار است تحقیق گسترده ای در باره این واقعه تاسف بار که با اقدام تعدادی از پناهجویان به فرار از این اردوگاه و درگیری با پیمانکاران امنیتی آغاز شد، صورت بگیرد.

وزیر امور مهاجرت استرالیا افزود: دو نفر از مجروحین به دلیل شدت جراحات وارده برای مداوا به این کشور منتقل شده اند.

براساس این گزارش، شورش و فرار پناهجویان که روز گذشته در اعتراض به شرایط بد اردوگاههای تحت اداره استرالیا در پاپوا گینه نو آغاز شد، پس از دو روز تظاهرات اعتراض آمیز پناهجویانی صورت گرفت که در تلاش برای ورود غیرقانونی به استرالیا با قایق و عبور از اقیانوس آرام خود را به این کشور می رسانند.

استرالیا به منظور ممانعت از ورود پناهجویان به این کشور براساس سیاستهای جدید خود اردوگاههایی در گینه نو در اقیانوس آرام تدارک دیده و سیاست بازداشت پناهجویان را در پیش گرفته است.

براساس این گزارش، باوجود تاسف بار توصیف شدن وضعیت این پناهجویان در اردوگاههای پاپوآ گینه نو و انتقاد سازمان ملل از این وضعیت، دولت استرالیا همچنان بر ادامه سیاست خود در این زمینه اصرار می ورزد.

آساق 1450**1577
کد N131204