۷۴ خلبان ترکیه در اعتراض به افزایش مدت خدمت استعفا دادند

سیاسی

۷۴ خلبان ارتش ترکیه در اعتراض به تغییر قانون مربوط به خلبانان و افزایش مدت زمان خدمت آن‌ها از ارتش استعفا دادند.

۷۴ خلبان ارتش ترکیه در اعتراض به قانون افزایش مدت زمان خدمت خلبانان استعفا دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسمای نیوز عربی، ۷۴ خلبان ارتش ترکیه در اعتراض به تغییر قانون مربوط به خلبانان و افزایش مدت زمان خدمت آن‌ها از ارتش استعفا دادند.

این در حالی است که «عبدالله گل» رئیس‌جمهوری ترکیه هنوز این قانون را امضا نکرده و آن را مورد تایید قرار نداده است.

کد N131155