مقتدی صدر:

همه در انتخابات پارلمانی شركت كنند

سیاسی

صدر در سخنانی تلویزیونی که چند روز پس از اعلام کناره‌گیری‌ وی از دنیای سیاست بیان شد، گفت که در انتخابات پارلمانی آینده عراق شرکت می‌کند و از همه شهروندان عراقی نیز خواست در این انتخابات شرکت کنند.

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر از همه شهروندان عراق خواست در انتخابات پارلمانی آینده شرکت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سومریه نیوز، صدر در سخنانی تلویزیونی که چند روز پس از اعلام کناره‌گیری‌ وی از دنیای سیاست بیان شد، گفت که در انتخابات پارلمانی آینده عراق شرکت می‌کند و از همه شهروندان عراقی نیز خواست در این انتخابات شرکت کنند.

رهبر جریان صدر تاکید کرد که شرکت در انتخابات پارلمانی آینده یک ضرورت و وظیفه است.

مقتدی صدر تصریح کرد که باید در انتخابات پارلمانی آینده شرکت کرد تا دولت در دستان ناپاک نیفتد.

وی تاکید کرد که در انتخابات آینده پارلمانی شرکت كرده و و به افراد شریفی که قصد خدمت به ملت را دارند، رای می‌دهد.

صدر از عراقی‌ها خواست در انتخابات پارلمانی شرکت کرده و در این زمینه کوتاهی نکنند.

رهبر جریان صدر شرکت نکردن در انتخابات پارلمانی آینده عراق را خیانت به کشور دانست.

کد N131144