جریان المستقبل لبنان، وساطت میشل عون بین سعد حریری و حزب الله را تکذیب کرد

میشل عون,حزب الله

بیروت- ایرنا- روزنامه لبنانی «المستقبل» ارگان حزب جریان المستقبل با تایید دیدار «سعد حریری» رییس این جریان و نخست وزیر اسبق لبنان با «میشل عون» رییس جریان «آزاد ملی»، خبر وساطت عون برای بهبود روابط حریری با حزب الله را تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا، روزنامه المستقبل در شماره روز سه شنبه خود ، با اشاره به اینکه عون در پایگاه الکترونیکی جریان آزاد ملی اعلام کرده است در دیدار با دبیرکل حزب الله و نخست وزیر اسبق لبنان قصد نزدیک ساختن دیدگا ههای آنها را داشته است،به نقل از یکی از رهبران جریان المستقبل نوشت: دیدارعون و حریری در منزل شخصی حریری در پاریس و هنگام یک ضیافت ناهار برگزار شد اما در باره وساطت بین المستقبل و حزب الله سخنی گفته نشد.

این روزنامه لبنانی به نقل از این عضو حزب المستقبل، افزود: در این دیدار دو جانبه در خصوص تمامی مسایل سیاسی لبنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت ، اما به هیچ نتیجه و تفاهمی در خصوص وضعیت دولت و دیگر امور نرسید.

عون گفته است، هرکس که قصد وساطت و نزدیک ساختن نظرات جریان های مخالف با یکدیگر را دارد، باید با تمامی آنها وارد گفت و گو شود و من بر اساس همین منطق، با «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله و «سعد حریری »دیدار کردم.

خاورم**2024 ** 1324
کد N130923