دقایقی پیش؛

لاریجانی رییس‌اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی شد

مجلس

فاتح عزالدین المنصور رئیس مجلس سودان دقایقی پیش در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ریاست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران واگذار کرد.

علی لاریجانی رییس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی شد

رئیس مجلس سودان ریاست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سپرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاتح عزالدین المنصور رئیس مجلس سودان دقایقی پیش در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ریاست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران واگذار کرد.

کد N130833