تصاویری از دیوار ساختن معترضان تایلندی در برابر ساختمان دولت

هزاران معترض به دولت در بانکوک پایتخت تایلند، روز دوشنبه ضمن برگزاری تجمع در برابر ساختمان مرکزی دولت دیوار کشیدند. این اقدام اعتراضی به درخواست کناره گیری ینگلوگ شیناواترا، از مقام نخست وزیری تایلند صورت گرفت.

تصاویری از دیوار ساختن معترضان تایلندی در برابر ساختمان دولتهزاران معترض به دولت در بانکوک پایتخت تایلند، روز دوشنبه ضمن برگزاری تجمع در برابر ساختمان مرکزی دولت دیوار کشیدند. این اقدام اعتراضی به درخواست کناره گیری ینگلوگ شیناواترا، از مقام نخست وزیری تایلند صورت گرفت.

 

 

 

 

منبع: راشاتودی

52261

کد N130797