رئیس مبارزه با تروریسم پلیس ترکیه استعفا کرد

ایرنا نوشت:

ˈاونال آجارˈ رئیس اداره مبارزه با تروریسم پلیس ترکیه از سمت خود استعفا کرد.
به گزارش پایگاه خبری ˈ گازته پورتˈ ، ˈاونال آجارˈ رئیس اداره مبارزه با تروریسم پلیس ترکیه در اعتراض به مداخله های پی در پی مقامات دولتی برای جایجایی مسوولان شهربانی ترکیه از سمت خود استعفا کرد.

به رغم اینکه نامبرده هنوز در مورد استعفای خود اظهار نظر رسمی نکرده است رسانه های ترکیه روز سه شنبه گزارش دادند که ˈاونال آجارˈ در واکنش به فشارهای مقامات بلندپایه برای برکناری 20 تن از مدیرانی که تحت نظر وی کار می کردند ، از سمت خود کناره گیری کرده است.

اونال دسامبر گذشته در پی رسوایی فساد مالی در دستگاههای دولتی به سمت رئیس اداره مبارزه با تروریسم پلیس ترکیه منصوب شده بود.

در پی رسوایی مالی دسامبر گذشته صدها تن از قضات ، دادستانها و مسوولین شهربانی که در بازداشت متهمین به فساد مالی دست داشتند از کار برکنار و یا جابجا شدند.

مخالفان دولت اردوغان مدعی هستند که دولت با این اقدام در صدد کتمان فساد مالی نزدیکان به دولت است.

52261

کد N130796